Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.
Technology for
Brighter Future
Vandalsoft - Doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến nông nghiệp côn trùng với những giải pháp Smart Farm tiên tiến.

Về chúng tôi

New Innovation
in the Edible Insect
Smart Farm

Giải pháp trang trại thông minh của chúng tôi đang đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi côn trùng.

Giải pháp trang trại thông minh của chúng tôi đang đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi côn trùng.

Lịch sử

Quá trình
phát triển

Vandalsoft được thành lập vào năm 2018 đại diện cho doanh nghiệp Khởi nghiệp Trẻ tiêu biểu, công ty được nhận nhiều giải thưởng và bằng sáng chế liên quan đến công nghệ chăn nuôi côn trùng. Chúng tôi luôn đi đầu trong công cuộc cải tiến công nghiệp chăn nuôi côn trùng thương phẩm với những giải pháp nông nghiệp thông minh vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

Vandalsoft được thành lập vào năm 2018 đại diện cho doanh nghiệp Khởi nghiệp Trẻ tiêu biểu, công ty được nhận nhiều giải thưởng và bằng sáng chế liên quan đến công nghệ chăn nuôi côn trùng. Chúng tôi luôn đi đầu trong công cuộc cải tiến công nghiệp chăn nuôi côn trùng thương phẩm với những giải pháp nông nghiệp thông minh vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

Contact Us

Thank you for your inquiry.
Send us your questions, comments or business proposal
So we can serve you and make better future with you.

* (Required) Terms and Conditions

We collect your personal information for customer service purposes, including responding to your inquiry.
This typically requires the use of certain personal contact information and information regarding the reason for you
The retention period of collecting your information is up to 3 years from the day when you agree our Terms and Conditions.

What we collect :
· Contact information including Name, Email address.
· Other information relevant to customer inquiry and/or business proposal

Liên hệ

Vandalsoft xin chào! 

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của Vandalsoft. 

Để được tư vấn lắp đặt hệ thống nông trại côn trùng thông minh quý khách vui lòng để lại thông tin về tên loài côn trùng muốn nuôi, khu vực v.v. Vandalsoft sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn!

 

 5F, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

  info@vandalsoft.com

 (+82)10-2319-9530 (Thứ 2 -Thứ 6 : 08:00 – 16:00)

5F, 20, Pangyo-ro 289-gil, Seongnam-si, Republic of Korea

  info@vandalsoft.com

010-2319-9530 (Mon -Fri : 10:00 – 18:00 KST)

* (Bắt buộc) Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  1.  Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Giải đáp thắc mắc về sản phẩm và các thông tin khác
  2. Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập: Họ tên, số điện thoại, email
  3. Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân: 3 năm

Quý khách hàng có thể không đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, tuy nhiên trong trường hợp này chúng tôi sẽ không thể phản hồi câu hỏi của quý khách.

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

Kênh theo dõi Vandalsoft