VỀ CHÚNG TÔI

 

Với kinh nghiệm trực tiếp vận hành nông trại côn trùng, chúng tôi không ngừng nỗ lực  

nghiên cứu phát triển kỹ thuật và trang thiết bị Smart Farm hỗ trợ nhà nông. 

WHO WE ARE

Edible Insect Smart-Farm

            Vandalsoft là doanh nghiệp IT Startup chuyên phát triển hệ thống Smart Farm chăn nuôi côn trùng kết hợp kỹ thuật IoT.  

Chúng tôi phát triển đa dạng các hệ thống tự động hóa như trại nuôi trong nhà, nông trại container, các thiết bị và kĩ thuật cần thiết trong chăn nuôi như máy thu hoạch côn trùng v.v.

MỤC TIÊU

New Innovation in
the
Edible Insect Smart
Farm

New Innovation in the Edible Insect Smart Farm

“Technology for Brighter Future” là mục tiêu của chúng tôi. Đi đầu trong công cuộc đổi mới nông nghiệp, giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, thiếu lương thực, ô nhiễm môi trường. 

LỊCH SỬ

2018

2018.10  Được chọn là doanh nghiệp đại diện tham gia Hàn – Đan Mạch Summit
2018.10  CEO trẻ đại diện tại Startup Roundtable cùng Phó thủ tướng kinh tế

2019

Giải Xuất sắc cuộc thi KU Startup  2019.06
Ký MOU với công ty Cricket One  2019.07
Tham gia triển lãm Thực phẩm quốc tế tại Hà Nội  2019.12

2020

2020.01  Thành lập công ty con ‘Twin Startfarm’
2020.08  Chuyển đổi pháp nhân (Vandalsoft)
2020.09  Thu hút đầu tư (Sopoong Ventures)
2020.10  Chứng nhận doanh nghiệp Ventures (Vandalsoft)
2020.12  Giải Xuất sắc cuộc thi KDU Startup

2021

Chuyển văn phòng vào MARU 180  2021.03
Được chọn vào Học viện Thanh niên khởi nghiệp kỳ 11  2021.03
Đăng ký 4 bằng sáng chế về chăn nuôi côn trùng  2021.04
Ra mắt ‘Vandal Hub’ ứng dụng quản lý trại chăn nuôi côn trùng  2021.08
Giải Vàng cuộc thi Phát minh Cải tiến thế giới  2021.08
Giải Đặc biệt cuộc thi Hackathon Hàn – Ấn  2021.09
Giải Đặc biệt tại Busan Urban Agriculture EXPO  2021.10
Xây dựng trại dế Smart Farm thử nghiệm  2021.12

2022

2022.02  Lắp đặt nông trại côn trùng thông minh dạng phòng kín (tỉnh Kyeongbuk)
2022.05  Chuyển văn phòng đến Startup Campus (Pangyo)
2022.05  Được chọn vào dự án nuôi dưỡng Startup 
2022.05  Cung cấp sản phẩm kệ nuôi sâu bột (Daejeon)
2022.06  Lắt đặt trung tâm R&D
2022.07  Lắp đặt Smart Farm sâu gạo (Pyeongchang)
2022.09  Ký MOU với Tic Tag
2022.12  Giải đặc biệt cuộc thi Hackathon ý tưởng

Our Data

0
Số trang trại đã lắp đặt
0
Số thiết bị đã lắp đặt
1000000
Lượng thu thập data mỗi năm

2019

Giải Xuất sắc cuộc thi KU Startup  2019.06
Ký MOU với công ty côn trùng Việt Nam (Cricket One)  2019.07
Tham gia triển lãm Thực phẩm quốc tế tại Hà Nội  2019.12

2021

Chuyển văn phòng vào MARU 180 2021.03
Được chọn vào Học viện Thanh niên khởi nghiệp kỳ 11  2021.03
Đăng ký 4 bằng sáng chế về chăn nuôi côn trùng  2021.04
Ra mắt ‘Vandal Hub’ ứng dụng quản lý trại chăn nuôi côn trùng  2021.08
Giải Vàng cuộc thi Phát minh Cải tiến thế giới  2021.08
Giải Đặc biệt cuộc thi Hackathon Hàn – Ấn  2021.09
Giải Đặc biệt tại Busan Urban Agriculture EXPO   2021.10
Xây dựng Smart Farm dế thử nghiệm   2021.12

2018

2018.10  Được chọn là doanh nghiệp đại diện tham gia Hàn – Đan Mạch Summit
2018.10  CEO trẻ đại diện tại Startup Roundtable cùng Phó thủ tướng kinh tế

2020

2020.01  Thành lập công ty con ‘Twin Startfarm’
2020.08  Chuyển đổi pháp nhân (Vandalsoft)
2020.09  Thu hút đầu tư (Sopoong Ventures)
2020.10  Chứng nhận doanh nghiệp Ventures (Vandalsoft)
2020.12  Giải Xuất sắc cuộc thi KDU Startup

2022

2022.02  Lắp đặt nông trại côn trùng thông minh dạng phòng kín (tỉnh Kyeongbuk)
2022.05  Chuyển văn phòng đến Startup Campus (Pangyo)
2022.05  Được chọn vào dự án nuôi dưỡng Startup 
2022.05  Cung cấp sản phẩm kệ nuôi sâu bột (Daejeon)
2022.06  Lắp đặt trung tâm R&D
2022.07  Lắp đặt Smart Farm sâu gạo (Pyeongchang)
2022.09  Ký MOU với Tic Tag
2022.12  Giải đặc biệt cuộc thi Hackathon ý tưởng

Our Team

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

Kênh theo dõi Vandalsoft