Nông trại Container

Không gian chăn nuôi Smart Farm dạng container với diện tích khoảng 18m vuông. Sản phẩm kinh phí thấp, không cần lắp đặt cầu kỳ phù hợp cho những người mới bắt đầu chăn nuôi côn trùng. 

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm Smart Farm dạng container phù hợp cho người mới bắt đầu. 

Nông trại Container với diện tích khoảng 18m vuông (3m X 6m), được trang bị đầy đủ thiết bị Smart Farm cần thiết để chăn nuôi côn trùng bao gồm 4 kệ nuôi, điều hoà không khí v.v. không gian nhỏ với đầy đủ thiết bị hỗ trợ người nông dân chăn nuôi côn trùng năng suất hơn. Nông trại Container là không gian chăn nuôi nhỏ gọn, ít tốn kém chi phí, dễ lắp đặt và di chuyển phù hợp cho những người mới bắt đầu nuôi côn trùng. 

Video giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

Kênh theo dõi Vandalsoft