Vandalsoft thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên Front End

📝 Mô tả công việc 

– Phát triển web quản lí smartfarm (React, Web app)
– Phát triển web thông tin nông nghiệp (React, Web app)

📍 Yêu cầu

– Không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn (Ứng viên dự kiến tốt nghiệp đại học vẫn có thể ứng tuyển) 

👍🏻 Ưu tiên

–  Ứng viên học chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan 
–  Ứng viên đoạt giải tại các cuộc thi IT 
–  Ứng viên có chứng chỉ IT
– Ứng viên có kinh nghiệm thực hiện dự án về Frond End như React, JS, PHP, Android
– Ứng viên sống ở khu vực lân cận

💼 Điều kiện làm việc 

– Thời gian làm việc : 5 ngày/ tuần (T2~T6) Giờ đi làm tự do (trong khoảng 8h30~10h30)
– Hình thức làm việc : hợp đồng 3 tháng (Có thể lên chính thức) 
– Lương: quyết định sau khi phỏng vấn 

📑 Trình tự phỏng vấn 

– Xét hồ sơ → Phỏng vấn → Thông báo đậu 
– Thông báo riêng cho người đậu vòng hồ sơ
– Tuỳ theo từng vị trí có thể chia thành 2 lần phỏng vấn.
– Phương pháp ứng tuyển: Đăng kí ở website tuyển dụng hoặc gửi qua email (vandalsoft@naver.com)  (vandalsoft@naver.com)

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft