Ramibot

Ramibot của Vandalsoft là robot được chế tạo để phục vụ chăn nuôi côn trùng, sử dụng robot chăn nuôi để thấy được hiệu quả tức thì của hệ thống chăn nuôi tự động. 

반달소프트의 라미봇은 곤충 사육을 위해 제작된 로봇으로, 기존 곤충 농장의 개보수 대신 1대의 곤충 사육 로봇을 도입하여 자동화 사육 시스템의 효과를 볼 수 있습니다. 

Thông tin sản phẩm

Bất ngờ với hiệu quả hệ thống chăn nuôi tự động hoá chỉ với một chú robot. 

1대의 로봇으로, 자동화 시스템 도입 효과

Ramibot của Vandal Soft là robot trí tuệ nhân tạo được chế tạo để nuôi côn trùng. Ramibot thay thế sức lao động của con người, thay vì cải tạo cơ sở chăn nuôi hãy đưa Ramibot vào sử dụng để thấy được hiệu quả tức thì của hệ thống thiết bị nông trại thông minh.

반달소프트의 라미봇은 곤충 사육을 위해 제작된 인공지능 로봇입니다. 라미봇은 사람의 노동을 대신하고 기존 또는 신축 곤충 사육 시설의 개보수 대신 1대의 라미봇을 도입하여 스마트팜 시설을 도입한 효과를 볼 수 있습니다.

Phương pháp sử dụng sản phẩm

Điều khiển thông qua ứng dụng chuyên dụng

라미봇 전용 어플리케이션을 통한 제어

Ramibot có chức năng cấp nước và đồ ăn, có thể điều chỉnh chiều cao lên tối đa 2m, điều chỉnh phương hướng, phục vụ theo nhu cầu của trang trại và trạng thái của côn trùng. Ngoài ra, có thể kiểm tra và điều khiển trạng thái của Ramibot (thức ăn, bình chứa nước, pin) thông qua ứng dụng chuyên dụng và màn hình robot. 

라미봇에는 급수, 먹이 급여 기능들이 있으며, 최대 2m의 높낮이 조절, 방향 조절이 가능하여 농장 및 곤충 상태에 따라 맞춤형 케어가 가능합니다. 또한, 라미봇은 전용 어플리케이션과 라미봇 디스플레이를 통해 로봇의 상태 (먹이, 물통 및 베터리 잔여량)를 체크하고 손쉽게 제어할 수 있습니다.

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Geonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft