Doanh nghiệp chuyên về Smart Farm côn trùng Vandalsoft (CEO Lee Bonghak) tiết lộ họ đã có được 4 bằng sáng chế về chăn nuôi côn trùng.

4 bằng sáng chế đã có được như sau ▲Robot chăn nuôi côn trùng ▲Hệ thống Smart Farm chăn nuôi côn trùng và phương pháp vận hành ▲Thiết bị và phương pháp phân loại côn trùng, tái sử dụng vào công nghiệp trồng cây ▲Máy bán côn trùng tự động.

Các bằng sáng chế đăng ký lần này là các bằng sáng chế liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi và quản lý côn trùng hiệu quả, bao gồm bằng sáng chế về kỹ thuật chăn nuôi côn trùng bằng robot, kỹ thuật chăn nuôi côn trùng dựa trên hệ thống Smart Farm.

Lee Bonghak, CEO của Vandalsoft chia sẻ “ Với bằng sáng chế này chúng tôi có kế hoạch phát triển sản phẩm hỗ trợ tăng sản lượng tại nông trại chăn nuôi côn trùng”, “chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống để bất cứ ai cũng có thể nuôi côn trùng”.

Nguồn: NBNtv (https://www.nbntv.co.kr)

Leave a Comment