Vandal Hub

Vandal Hub là app ứng dụng điều khiển từ xa các thiết bị điều khiển môi trường trong trại chăn nuôi như máy điều hoà không khí, quạt thông gió. 

Thiết bị bên trong trại chăn nuôi sẽ hoạt động theo nhiệt độ, độ ẩm mà người dùng đã trực tiếp cài đặt. Người dùng có thể kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của trại chăn nuôi theo thời gian thực thông qua ứng dụng.

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng điều khiển từ xa thiết bị bên trong trại chăn nuôi

Vandal Hub là ứng dụng điều khiển từ xa các thiết bị lắp bên trong trại chăn nuôi nhằm mục đích điều khiển môi trường như máy điều hoà không khí, quạt thông gió v.v.  Người dùng ở xa vẫn có thể dễ dàng quản lí môi trường nông trại thông qua chức năng điều khiển của Vandal Hub. 

Vandal hub được liên kết với Thiết bị điều khiển môi trường nông trại tổng hợp và các thiết bị khác như máy sưởi, điều hoà không khí. 

Phương pháp sử dụng

Điều khiển tự động thiết bị và điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm

Người dùng có thể điều khiển tự động các thiết bị tại Trang chính của ứng dụng Vandal Hub, điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm bên trong trại chăn nuôi tại trang Cài đặt và kiểm tra trạng thái trại nuôi thông qua biểu đồ dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm v.v.

product_small_1_new
product_small_2_new