TF-Controller

TF-Controller – kỹ thuật Smart Farm cốt lõi của Vandalsoft. Thông qua sensor lắp trên kệ nuôi có tác dụng cảm biến sự thay đổi của môi trường, TF-Controller làm đóng vai trò điều kiểm soát và quản lí để duy trì một môi trường chăn nuôi tối ưu nhất. 

Thông tin sản phẩm

Công nghệ Smart Farm cốt lõi của Vandalsoft, TF-Controller

TF-Controller thông qua sensor lắp ở mỗi kệ nuôi cảm biến dữ liệu và sự thay đổi môi trường chăn nuôi, sau đó gửi dữ liệu lên ‘Twinstar Conect’, điều khiển thiết bị cấp nước thiết bị điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm nhằm duy trì một môi trường chăn nuôi tốt ưu nhất. 

 

Đặc trưng của sản phẩm

Xây dựng cơ sở dữ liệu (database) để phát triển giải pháp Smart Farm tối ưu nhất

TF-Controller – thế mạnh của Smart Farm côn trùng Vandalsoft, TF-Controller được liên kết với các trang thiết bị Smart Farm khác để thu thập thông tin chăn nuôi thông tin môi trường như thời gian nuôi, sản lượng, hỗ trợ người dùng có thể chăn nuôi và vận hành nông trại một cách có hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường chăn nuôi và các thông tin liên quan khác cho từng giống côn trùng nhằm nâng cao sản phẩm và chất lượng dịch vụ, cung cấp giải pháp Smart Farm tốt nhất cho ngành chăn nuôi côn trùng. 

Video sản phẩm

Video giới thiệu TF-Controller

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2-T6: 08:00~16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

Kênh theo dõi Vandalsoft