Nông trại thông minh

Nông trại thông minh của Vandalsoft đáp ứng nhu cầu chăn nuôi côn trùng với số lượng lớn. 

Với quy mô gần 200m vuông (14m x 14m), Nông trại thông minh của Vandalsoft được trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ chăn nuôi như những sản phẩm khác. 

반달소프트 농장형 스마트팜에서는 곤충을 대량 으로 사육할 수 있어 규모 관련 걱정 없이 곤충을 키울 수 있습니다.

50평형(14m x 14m) 규모로 이루어져 있으며 다른 제품과 마찬가지로 곤충 사육에 적합한 장치들을 모두 갖추고 있습니다.

Thông tin sản phẩm

 Không gian chăn nuôi côn trùng số lượng lớn

Bạn muốn nuôi côn trùng số lượng lớn nhưng lo ngại không đủ không gian? Nông trại thông minh của Vandalsoft với quy mô gần 200m vuông (14mx14m, tổng 50 kệ nuôi) giúp thoả mãn nhu cầu chăn nuôi côn trùng với số lượng lớn nhưng vẫn đảm bảo quản lí nông trại được dễ dàng. 

곤충 사육을 대량으로 하고 싶은데, 공간의 규모 때문에 걱정되시나요? 반달소프트의 농장형 스마트팜은 50평형(14m x 14m, 사육대 총 50개) 으로 이루어져 있어, 누구나 규모 걱정 없이 곤충을 대량으로 사육하며 농장을 키워나갈 수 있습니다.

Đặc trưng sản phẩm

Hệ thống điều khiển vẫn hoạt động năng suất trong không gian lớn. 

Nông trại thông minh có ưu điểm các thiết bị điều khiển như đèn LED biểu thị tình trạng sinh trưởng của côn trùng, thiết bị cấp nước, controller, điều hoà không khí v.v., được lắp đặt đầy đủ trong một không gian lớn nên bạn có thể nuôi côn trùng với số lượng lớn mà không phải bận tâm nhiều. 

농장형 스마트팜은 대규모 공간에 곤충 상태 표시 LED, 급수 장치, 컨트롤러, 냉˙온풍기 등 각종 제어 장치가 알맞게 설치되어 있어, 큰 부담을 느끼지 않고 많은 수의 곤충들을 사육할 수 있다는 장점이 있습니다.

Video sản phẩm

Xem sản phẩm khác

Vandalsoft Inc |  CEO : Lee Bonghak 
Số đăng ký kinh doanh : 745-88-01527  
Trụ sở : Tầng 5, 20, đường Pangyo-ro 289-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Email : info@vandalsoft.com
Chăm sóc khách hàng : (+82)10-2319-9530 (T2 – T6: 08:00 ~ 16:00)
Copyright Vandalsoft Inc. All rights reserved.

(주)반달소프트 
대표 :  이봉학 | 사업자등록번호 : 745-88-01527  
본사 :  서울특별시 강남구 역삼로180 2층

(주)반달소프트 

대표 : 이봉학
사업자등록번호 : 745-88-01527  
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 2동 5층

고객센터 : 010-2319-9530
(Mon – Fri : 10:00 ~ 18:00)
 이메일 : info@vandalsoft.com

Copyright (주)반달소프트 All rights reserved

Kênh theo dõi Vandalsoft