[Nhật báo nhân dân = Lee Seungjun] Doanh nghiệp chuyên về Smart Farm côn trùng Vandalsoft (CEO Lee Bonghak) đã đoạt giải Vàng cho phát minh ‘Robot chăn nuôi côn trùng’ tại lễ trao giải cuộc thi Cải tiến Phát minh quốc tế lần thứ 7’ vào ngày 20. ‘Robot chăn nuôi côn trùng’ do CEO Lee Bonghak phát minh là kỹ thuật sử dụng robot để thay con người quản lí những công việc cần thiết trong chăn nuôi côn trùng. Ở nông trại chăn nuôi côn trùng thông thường, các công việc như cho ăn, thu hoạch côn trùng phải thực hiện hằng ngày. Robot côn trùng sẽ được điều khiển để thay con người làm những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế này.

Ngoài ra, tháng 4 vừa rồi CEO Lee Bonghak đã đăng ký 4 bằng sáng chế liên quan đến chăn nuôi côn trùng trong đó có bằng sáng chế về ‘Robot chăn nuôi côn trùng’, ngoài ra anh còn đang liên tục phát minh những sản phẩm về chăn nuôi côn trùng và đạt được nhiều thành quả đáng kể. Tại cuộc thi Cải tiến Phát minh Thế giới (World Invention Innovation Contest, WiC) do công ty Báo Phát minh Hàn Quốc thành lập và Hiệp hội các nhà phát minh thế giới, Hiệp hội Phát minh Châu Á tài trợ, đây là nơi tìm kiếm nền móng phát triển công nghiệp quốc gia và năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua các phát minh cải tiến và công nghiệp hoá được các nhà phát minh thế giới tham gia đánh giá ý tưởng. Giám đốc Vandal Soft anh Lee Bonghak chia sẻ: “Thông qua kỹ thuật robot chăn nuôi côn trùng thương phẩm, chúng tôi sẽ thương mại hoá sản phẩm chăn nuôi và tạo ra một môi trường chăn nuôi mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng”, “chúng tôi sẽ phát triển ra nhiều kỹ thuật đa dạng liên quan đến côn trùng”. 


Leave a Comment