Trong cuộc thi ‘2022 Idea Hackathon’ do công ty Foody Warm chủ quản và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Văn hóa Thông tin Jeonju tổ chức,

Vandal Soft đã giành được giải Đặc biệt cho ‘Hệ thống chăn nuôi côn trùng dựa trên cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian môi trường chăn nuôi.

Nguồn: https://naver.me/FGeeBdCP

Leave a Comment