Vandal Hub

App Vandal Hub được kết nối với trang thiết bị nông trại thông minh dùng để điều khiển từ xa môi trường bên trong trại chăn nuôi.

답글 남기기