Vandal Hub

App Vandal Hub được kết nối với trang thiết bị smartfarm dùng để điều khiển từ xa môi trường bên trong trại chăn nuôi.

답글 남기기